Clixsense - zarabiaj w internecie!

ClixSense - zarabiaj w wolnym czasie :) verdien in je vrije tijd :)

 ClixSense - Najlepszy program PTC!

ClixSense - Het beste PTC programma!
ClixSense - Best PTC!

 

 


 


ClixSense 

 

Najlepszy PTC na świecie!  
Het beste PTC programma! 

   The best PTC program in the world! 

Clixsense ma ponad 3,3 mln zarejestrowanych użytkowników i liczba ta stale rośnie.

Clixsense heeft meer dan 3,3 mln geregestreerde members en die antaal steeds groeit.
Clixsense has over 3.3 million registered users and the number is constantly growing.

ClixSense to jest PTC (Paid To Click - "płacenie za klik") w sieci.
ClixSense is een PTC (Paid To Click - "betaald voor de klik") . 
ClixSense is PTC (Paid To Click - "pay per click") on the network.

Oznacza to, że można zarabiać pieniądze za oglądanie reklam, rozwiązywanie zadań, wypełnianie ankiet itd.

Dit betekent dat je geld kunt verdienen door te kijken naar advertenties,
het oplossen van taken, het invullen van vragenlijsten etc.

This means that you can make money by watching ads, solving tasks, filling in questionnaires etc.


 JOIN NOW!
http://www.clixsense.com/?8497935

 

 
 

 

NIC NIE RYZYKUJESZ, nie trzeba nic inwestować.

GEEN RISICO, je hoev niet te investeeren.

NO RISK, no need to invest anything.

Dozwolone od lat 16. Vanaf 16 jaar. Permitted from the age of 16

 


Online od 2007! Do dziś wypłaca należycie wszystkim !

Online sinds 2007! Tot nu toe betald aloes netjes uit !

Online since 2007! To this day, duly pays all!

Dwa rodzaje kont / Twee soorten accounts / Two types of accounts :

 

  • 1. Konto Standard - FREE ! 
  • 2. Konto Premium na rok / per jaar / year ! - 17.00 $

Dlaczego / Waarom / Why Premium ? 
 

 


    • Język / Taal  -  Angielski / Engels / Englisch.
    • Właściciel / Eigenaar / OwnerJim Grago – USA
    • Powstała / Gemaakt / Was created2006-12-29
    • Uruchomiona / Gestart / Starded– luty / Feb. 2007 

 

 

Ile można zarobić
Wat ga je verdienen
How much can you earn?


 

 


 

 


- Oglądanie reklam / Advertenties kijken (View Ads) 0.01-0.05

- Wypełnianie zadań / Opdrachten uitvoeren (Tasks)   0.01-0.70$

- Oferty (Offers) 0.01- …? Nie robiłem / Nooit gedaan

- Ankiety (Surveys) Enquetes  od / vanaf 5-20 min.    od 0,35$ - 5$

                 - ClixGrid - codziennie 30 szans na wygrane do 10$ (premium 60 szans).

                          - ClixGrid – Elke dag 30 kansen om 10$ te winnen (premium 60 kansen).
- ClixGrid - every day 30 chances to win a $10 (premium 60 chances).

 


 

 

 

 http://www.clixsense.com/?8497935

 To ważne żebyś się zarejestrował z tego przycisku. 

Het is belangrijk dat je van deze knop gaat inschrijven.

It is important that you be registered with the button. Dzięki temu trafisz do mojej grupy i będziemy mogli dalej razem pracować.

Ik voeg je bij de groep op FB toe en dan gaan we samen werken.
As a result, you hit my group and we can continue to work together.

ClixSense

Krok po kroku / Step 4 step / :

1.      Zarejestrować się na konto PayPal lub Payza

1. Een account aanmaken op de PayPal of Payza

 1. Sign up for a PayPal account or Payza.

            

 


 

              

2.    Założyć pocztę na WWW.gmail.com

2.    Een account aanmaken op de WWW.gmail.com

2.    Create email account on WWW.gmail.com


 

 

 

 


Rejestracja w serwisie ClixSense 

 Inschrijven bij ClixSense.

Registration on the site ClixSense 
 

 

 


Na e-mail dostaniesz link potwierdzający rejestrację.

Jeśli go nie ma w skrzynce odbiorczej sprawdź SPAM

 

Op je e-mail krijg je een bevestiging link .

Als niet, kijk bij de SPAM

 

 

Uzupełniamy swój profil / vull je profile in .

 

 

 


 

 

 


 http://www.clixsense.com/?8497935

 
 

 
EXTRA TIP :

 


Na dole po lewej stronie  znajduje się ClixAddon.

Links beneden kan je ClixAddon vinden.


    

Jest to dodatek ułatwiający podgląd przychodzących zadań bez konieczności osobno wchodzenia za każdym razem na swoją strone ClixSense .

Het is een melder, zodra nieuwe dingen binnen zijn, gaat die knipperen, je gewaarschuwd voor een extra advertentie etc.

 

 

 Clixaddon jest widoczny jako mały ,migający kwadracik w prawym, górnym rogu Twojej przeglądarki.

 

Clixaddon is een klene rode, knipperende vierhoek, rechts boven in je browser.

 

 

 

 

 Kolejnym z udogodnień jest Clixsense Toolbar. Popatrz na screen.

Jeśli wpiszesz w google na pewno znajdziesz !

Je kan ook een Clixsense Toolbar instaleren. Kijk is screen.

Je kan het in google vinden !

De toolbar is echt goed, ben je op het internet word je gewaarschuwd voor een extra advertentie


 

 

 

 

 

        

 

 


Lets begin!

 

 

View Ads

Pierwszy przycisk od lewej z cyferkami w środku.

De eerste knop van links met cijfetjes erin.

Dziennie dostajemy ich dość dużo / Dagelijks krijgen we veel van!
  

 

 

Po naciśnięciu na jedną z nich trzeba wybrać KOTA! Tak kota spośród psów :D 

Nu moet je OP een POES klikken ! Tussen vier honden :D 

 

 

 

 Odczekujemy chwilę... Ff wachten…I mamy 0.01$ zarobione / En we hebben 0.01$!

 

 

AND CLOSE x 


 

  

 

Teraz ClixGrid  


Czyli szansa na wygrane do 10$.

30 kliknięć ( w opcji premium 60 ). 

Speel gratis het ClixGrid spel en win prijzen tot $ 10,00 .

30 kliks ( als premium member 60 ).

 

 

 

 


 

Po kliknięciu w jeden z kwadracików otworzy się krótka reklama.

Tu również odczekuje się chwilkę i pokazuje czy się wygrało czy też nie.

 

Na het klikken op een van de tegels krijg je een advertentie te zien.

Ff wachten en daarna krijg je te weten of je wat heb gewonen.

  

Oprócz extra pieniędzy można wygrać dodatkowe kliknięcia.

Je mag ook extra kliks winnen.

 

  

 
Surveys - Enquetes

 

Najprzyjemniejsza część zarabiania na CS!

Het beste deel van CS!

 


 

 

 Dziś miałem dość fajną ankietę na temat słuchawek i głośników :) 

Vandaag had is zo een enquete over oordopjes en speekers :)  

 


 

 

 

Po zakończeniu ankiety wyświetli nam się taka informacja :


Als je klaar bent krijg je dit te zien :  

 KLIK

CLOSE THIS WINDOW


Ale... / Maar...

Jak masz okazje zrobić od razu kolejną ankietę zrób!

Als je de kans krijg om gelijk de volgende enquete te doen, do it!


TAKE ANOTHER SURVEY

Przy wychodzeniu  stamtąd wyskoczy takie okienko jak na dole.

Jak dasz NO nie zaliczy Ci pieniędzy za ankietę, więc :

Yes of course!

Als je daarmee klaar bent krijg je ook die.

Als je die enquete klaar hebt, zeg ja, anders word je niet voor betaald, dus :

Yes of course!

  


Czasami nie ma ankiet i masz to / Soms zijn ze er niet en zie je dat :
 

Pojawiają się one spontanicznie w ciągu dnia.

Po zrobieniu znikają!

Ze verschijnen spontaan een paar keer per dag.

Als het gedaan is, verdwijnt die! 

 

Tasks

Wypełnianie zadań (Tasks) / Opdrachten uitvoeren  0.01-0.70$Im więcej zadań wykonasz więcej zarobisz!

Hoe meer , hoe beter ga je verdienen!

  Ja osobiście nie robię!

Zamiast tego robię 2 ankiety i taski + oferty mam odznaczone :)

 

Persoonlijk doe ik het niet, ik doe 2 enquetes dan heb ik tasks + offers afgefinkt :)

 

 

  

 

 

POLECENI / REFFERALS

 

 

Jeśli masz kogoś , kto by chciał również dołączyć do CS , 

podaj mu swój link i zarabiaj również na nim!

Als je iemand hebt, die ook wil inschrijven bij CS, geef heb jou reflfink en verdien op hem!


 

 

 

Struktura poleconych / Refferals structure

 

 


 BONUS 

Za wykonianie wszystkich zadań z listy dostajemy kilkadziesiąt procent bonusa!

Als je de hele checklist invullt, krijg je een paar procent bonus daarbij.

 

 

 

 

 

Powodzenia / Succes!

ArkadiuszC1 Cielas

 

 

 


EXTRA


 Moje pierwsze 3 dni klikania po trochę dziennie :) 10.16$!

Mijn eerste 3 dagen :) 10.16%!
Moje zarobki po mcu / myn verdiensten na een maand 

 

 

Po 5 dniach mam ponad 20 $. / Na 5 dagen had ik meer dan  20 $.

etc.


Dzisiaj / Vandaag 

 
 

Wypłata 40 $ / Payout 40$